BISKUPOVA PORUKA U VEZI POSTUPANJA ZBOG KORONAVIRUSA