Raspored Bogoslužja

NEDJELJA

08.05.2022.

ČETVRTA

VAZMENA,

DOBRI PASTIR

08:00 ČEMERNICA:+ Andrija i Ljuba Dukarić, Mate, Jela i Mirko Ćavarušić, Veselko Čeko

09:30 REZOVAC: N.N.

11:00 TABORIŠTE: P. P.

PONEDJELJAK

09.05.2022.

Izajia,

Mirna

19:00 1.+ Dragutin Šćuric i ob., ob. Pušec

2. + Tomislav Polović

UTORAK

10.05.2022.

bl. Ivan Merz,

BDM Trsatska

19:00 1.+ ob. Šutalo i Obradović

2. + Tomislav Polović

SRIJEDA

11.05.2022.

Zvjezdana, Stela

19:00 1. + Ana Samardžić

2. + Tomislav Polović

ČETVRTAK

12.05.2022.

SV. LEOPOLD MANDIĆ

08:00 1. + Barbara Aragović i ob.

2. + ob. Jotić

19:00 P.P.

PETAK

13.05.2022.

GOSPA FATIMSKA

19:00 1. + Vinko i Mara Blažičević,

2. +Ana Sremec , 3. + Lea Vanđija

SUBOTA

14.05.2022.

Matija ap.,

Mate

08:00 + Anto i Anka Božić

19:00 REZ. KRČEVINE: N.N.

NEDJELJA

15.05.2022.

PETA

VAZMENA

08:00 ČEMERNICA: 1.+ob. Krznarić i Fijala

09:30 REZOVAC: +Ilija i Mara Puljić

11:00 TABORIŠTE: P. P.

PONEDJELJAK

16.05.2022.

Ivan Nepomuk

19:00 + Katica i Josip Radovan Pucl

UTORAK

17.05.2022.

Paškal,

Paško

19:00 + Marko i Marija Banić i ob, ob. Biondić

SRIJEDA

18.05.2022.

Feliks,

Srećko

19:00 + ob. Kereta i ob. Medić

ČETVRTAK

19.05.2022.

Teofil,

Rajko

19:00 + Pero Ivanković

PETAK

20.05.2022.

Lidija,

Zlata

19:00 1.+ Krunoslav Pačalat,

2. + Marica Čaušić, 3. + Lea Vanđija

SUBOTA

21.05.2022.

Dubravka,

Eugen

08:00 + Kata, Perica, Marjan i Niko Martić

19:00 REZ. KRČEVINE N.N.

NEDJELJA

22.05.2022.

ŠESTA

VAZMENA,

DOBRI PASTIR

08:00 ČEMERNICA: + Vinko i Zlata Šuvak i

Jelka Đenđeš

09:30 REZOVAC: + Ivan Knežević

11:00 TABORIŠTE: P. P.