KATEHETSKI MATERIJALI ZA PRVOPRIČESNIKE

KATEHETSKI MATERIJALI ZA PRVOPRIČESNIKE

Katehetski materijali u pripravi kandidata za prvu svetu Pričest:

  1. Nedjelja – dan Gospodnji i moja župna zajednica
  2. Posljednja večera – euharistija
  3. Dijelovi mise – služba riječi i euharistijska služba
  4. Ispit savjesti i sakrament pomirenja
  5. Moje mjesto u Crkvi

+ osnovni molitveni obrasci

1 – Nedjelja – dan Gospodnji i moja župna zajednica 2 – Posljednja vecera – euharistija 3 – Dijelovi mise – služba Rijeci i euharistijska služba 4 – Ispit savjesti i sakrament pomirenja 5 – Moje mjesto u Crkvi Dodatak – osnovni molitveni obrasci

KATEHETSKI MATERIJALI ZA PRVOPRIČESNIKE