PEPELNICA U NAŠOJ CRKVI

PEPELNICA U NAŠOJ CRKVI

Na blagdan Čiste srijede ili Pepelnice, u našoj Župi slavljene su dvije sv. Mise, u Rezovcu i Taborištu. Tom prigodom pristutni vjernici posipali su svoje glave pepelom u znak poniznosti i obraćenja.Svoje ime ovaj dan zahvaljuje starom obredu koji se održao još od života Crkve prvih stoljeća sve do danas a nalazimo ga i u Starom zavjetu. Na Čistu srijedu početak je korizme, osobitog perioda u životu Crkve, u kojem se u hodu prema Uskrsu na poseban i bogatiji način vjernici potiču na slušanje Riječi Božje i na istinitiji život po evanđelju. Zbog toga je to vrijeme prožeto i različitim ponudama duhovnog života, pokore i obraćenja. Na Pepelnicu završila je i devetnica u čast Gospi Lurdskoj, koju smo molili svako večer prije svete mise. Svetu misu na blagdan Pepelnice u Taborištu, predslavio je župni vikar Boris Divković.
(www.zupa-sv-leopold-mandic.hr, b.b. Foto: B.B.)

PEPELNICA U NAŠOJ CRKVI