PRVI PUT U NAŠOJ ŽUPI – GODIŠNJE EUHARISTIJSKO KLANJANJE

PRVI PUT U NAŠOJ ŽUPI – GODIŠNJE EUHARISTIJSKO KLANJANJE

U nedjelju 11. listopada 2015. prvi puta u našoj župi održat će se Godišnje cjelodnevno euharistijsko klanjanje, sv. Misu predvodi fra Rozo Brkić. Presveti sakrament izlažemo u župnoj crkvi u 9:00 sati, a svi koji se žele klanjati neka se jave u župni ured zbog rasporeda, jer cijelo vrijeme netko treba biti u adoraciji pred Presvetim oltarskim sakramentom, pobožnost završava u 17:00 svečanim Euharistijskim klanjanjem.Euharistijsko otajstvo ne završava sa svetom Misom, nego u stoljetnoj tradiciji Katoličke Crkve imamo štovanje i pobožnost Presvetom Oltarskom Sakramentu izvan svete Mise. Ipak valja naglasiti da svaka pobožnost Euharistijskom Isusu je u krajnjoj liniji povezana s njegovim Vazmenim otajstvom, jer je Euharistija spomen – čin njegove Muke, Smrti i Uskrsnuća. Tako da je svaka pobožnost Presvetom Sakramentu usko sjedinjena sa Misnom žrtvom ili stoga što pripravlja na njeno slavlje ili stoga što je kao jedan produžetak našeg misnog bogoštovlja.

PRVI PUT U NAŠOJ ŽUPI – GODIŠNJE EUHARISTIJSKO KLANJANJE