slavonija, virovitica, 27.04.2014.mladi volonteri koji rade na radiju sv. leopold: s lijeva na desno: marija ivkovic, davor busetincan i katarina cviticsnimila: marija lovrenc

slavonija, virovitica, 27.04.2014.
mladi volonteri koji rade na radiju sv. leopold: s lijeva na desno: marija ivkovic, davor busetincan i katarina cvitic
snimila: marija lovrenc