Raspored Bogoslužja

NEDJELJA

26.05.2019.

ŠESTA

USKRSNA

08:00, ČEMERNICA : + ob Fijala i ob. Krznarić

09:30, REZOVAC: ZBIRNA

11:00, TABORIŠTE: P. P. (PRVA SV. PRIČEST)

PONEDJELJAK

27.05.2019.

Augustin,

Bruno

19:00 + ob. Kičinbaći, ob. Barčanac i ob. Vid

UTORAK

28.05.2019.

Vilim,

Velimir

18:30, pobožnost sv. Antunu

19:00 + ob. Lulić

SRIJEDA

29.05.2019.

Polion i

Euzebije

19:00 + Marija i Mate Katalenić i ob.

ČETVRTAK

30.05.2019.

UZAŠAŠĆE GOSPODNOVO

11:00, TABORIŠTE: ob. Taškai i ob. Milković

19:00, REZOVAC: Marija Cunjek i ob., Anica i

Rudolf Miholić i ob., ob.

Šaronja

PETAK

31.05.2019.

POHOD

BDM

19:00 ZBIRNA

SUBOTA

01.06.2019.

Mladen,

Justin

08:00 +ob. Kološ

19:00 REZ. KRČEVINE: + Marko i Ivka Tomljanović, Mijo Horvat, Slavko i Kata Babić

NEDJELJA

02.06.2019.

SEDMA

USKRSNA

08:00, ČEMERNICA : + Seba Ivanović

09:30, REZOVAC: + Stjepan i Ana Zec,

Blanka Štulec

11:00, TABORIŠTE: P. P.

PONEDJELJAK

03.06.2019.

Karlo,

Olivija

_________________________________________________

UTORAK

04.06.2019.

Sv. Kvirin Sisački

19:00 + Josip Banić i ob. Kefelja

SRIJEDA

05.06.2019.

Valerija,

Dobroslav

19:00 + Josip i Dragica Farkaš, Marko i Marija

ČETVRTAK

06.06.2019.

Neda,

Paulina

19:00 + Ante i Luca Kostić

PETAK

07.06.2019.

Robert,

Radoslav

19:00 ZBIRNA

SUBOTA

08.06.2019.

Medard,

Melanija

19:00 + Vinko i Marija Miota

19:00 REZ. KRČEVINE: + Branko i Ivan Reider

NEDJELJA

09.06.2019.

NEDJELJA

PEDESETNICE,

DUHOVI

08:00, ČEMERNICA : + ob.Tepeš i Dobrožanski, Stjepan Krčmar, Đuro Horvat, i Pavo Marek

09:30, REZOVAC: ZBIRNA

11:00, TABORIŠTE: P. P.

26.05.2019. REZOVAC: 1. + Amira Polić, 2. + Šima, Ilija, Damir Krešo i Ivana Jurić, 3. + na čast Gospi od brze pomoći, 4. + Siniša Amiđić, Anka Orešković, Kata Pranjković

31. 05. 2019. TABORIŠTE :1. + Josip Perić i ob., ob. Čanadi, Ivica Kurjančić,

2. + Nada Rakuša, 3. + Zlata Terezija Mikić, 4. + za duše u čistilištu

07. 06. 2019. TABORIŠTE: 1. +Ivan i Niko Duvnjak i ob., 2.+ ob. Blažević,

3. + Stjepan i Ana Gašpar, Vlasta Magdić, 4. + za duše u čistilištu

09..06.2019. REZOVAC: 1. + Branko Reider i ob., 2. + Rudolf Poljanac i ob.,

ob. Pap, ob. Benčik, 3. na čast Duhu Svetom