Raspored Bogoslužja

NEDJELJA

09.05.2021.

ŠESTA

USKRSNA

08:00 ČEMERNICA: 1. + Mato Lovreković i ob.

09:30 REZOVAC: + Ana Ložnjak i

Terezija Menegati

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

PONEDJELJAK

10.05.2021.

BL. IVAN

MERZ

19:00 + ob. Kereta i ob. Medić

UTORAK

11.05.2021.

Franjo,

Mamerto

19:00 + Ana Samardžić

SRIJEDA

12.05.2021.

SV. LEOPOLD

MANDIĆ

(zaštitnik naše Župe)

09:30 1. + Miroslav i Nada Maras i ob.

2. + Ana Sremec

19:00 P. P. (KIRVAJ)

ČETVRTAK

13.05.2021.

UZAŠAŠĆE

GOSPODINOVO

09:30, REZ. KRČEVINE: N.N.

19:00 + ob. Baotić, ob. Božić, ob. Samardžić

PETAK

14.05.2021.

Sv. Matija,

apostol

19:00 1. + Roza Dolinac, ob. Cvetko, Stjepan

Taškai, Ana Zrakić, Josip Ivanković

2. + za duše u čistilištu

SUBOTA

15.05.2021.

Sofija,

Izidor

11:00, KRIZMA

NEDJELJA

16.05.2021.

SEDMA

USKRSNA

08:00 ČEMERNICA: + ob. Fijala, ob. Krznarić

09:30 REZOVAC: 1.+ Luca, Jozo i Mato Puljić

2. + Jana Moslavac

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

PONEDJELJAK

17.05.2021.

Paškal,

Paško

19:00 + Matija i Mara Bilavčić, Jozo Jerković

UTORAK

18.05.2021.

Erik,

Feliks

19:00 + Marinko, Živojin i Milka Mirić

SRIJEDA

19.05.2021.

Celestin,

Rajko

19:00 + ob. Gal i Ankica Lugarić

ČETVRTAK

20.05.2021.

Bernardnin,

Akvila

19:00 + Zlatko Razlog

PETAK

21.05.2021.

Andrija,

Dubravka

19:00 ZBIRNA

SUBOTA

22.05.2021.

Sv. Rita,

Helena

08:00 + ob Vuković

19:00 REZ. KRČEVINE: + Stevo i Kata Čubrlo

NEDJELJA

23.05.2021.

DUHOVI

08:00 ČEMERNICA: N. N.

09:30 REZOVAC: N. N.

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

(PRVA PRIČEST)

21. 05. 2021. TABORIŠTE: 1. + Martin Škvarić i ob.

2. + Kata, Perica, Marijan i Niko Martić

3. + Krunoslav Pačalat

4. + Dragutin i Kata Toplak

5. + Mira Bubalo i Terezija Mikić