Raspored Bogoslužja

NEDJELJA

13.10.2019.

28.

KROZ

GODINU

08:00 ČEMERNICA: + Josip i Kata Sonjarić, Blaž i Ana Kolarek

09:30 REZOVAC: +na čast BDM

11:00 TABORIŠTE: P. P.

PONEDJELJAK

14.10.2019.

Kalist papa,

Divna

18:00 +ob. Čordašev, Marinić i Sinjaković

UTORAK

15.10.2019.

sv. Terezija Avilska

17:00 +Terezija Žeravica

SRIJEDA

16.10.2019.

Marija

Margareta

18:00 +Kata Stevanović

ČETVRTAK

17.10.2019.

Ignacije Antiohijski

18:00 +Damir Kirin

PETAK

18.10.2019.

sv. Luka Evnađelist

17:00 ZBIRNA

SUBOTA

19.10.2019.

Pavao od

Križa

18:00 REZ. KRČEVINE: Franjo i Elizabeta Ščerbek i ob., ob. Horvat i Slunjski

NEDJELJA

20.10.2019.

29.

KROZ

GODNU

08:00 ČEMERNICA: +Ivan Krznarić

09:30 REZOVAC: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: P. P.

PONEDJELJAK

21.10.2019.

Uršula,

Laura

18:00 +na čast Krvi Kristovoj

UTORAK

22.10.2019.

sv. Ivan

Pavao II

18:00 +Ivan Kverkvarić i Ivica Bartolović

SRIJEDA

23.10.2019.

sv. Ivan Kapistran

18:00 +Marko Pušić

ČETVRTAK

24.10.2019.

Jaroslav,

Feliks

18:00 +Franjo i Manda Kulaš,

Stjepan i Marica Kosa

PETAK

25.10.2019.

Katarina Kotromanić

18:00 ZBIRNA

SUBOTA

26.10.2019.

Dmitar,

Zvonimir

07:30 +Mirko Kovačević

18:00 REZ. KRČEVINE: + za duše u čistilištu

NEDJELJA

27.10.2019.

30.

KROZ

GODINU

08:00 ČEMERNICA: +Milan Krušelj i ob.

09:30 REZOVAC: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: P. P.

18.10. TABORIŠTE: 1.+ Darinka Meršić, 2.+ za duše u čistilištu, 3.+ Mato Vuković i Ivan Sabo, 4.+ Mato i Kata Uzelac

20.10. REZOVAC: 1.+ Đuro i Ivan Šanić i ob., ob. Martinčić, 2.+ Katica Prša i ob. Taškai, 3.+ Ivka Dujmović

25.10. TABORIŠTE: 1.+ Ljubica i Ilija Culifaj i ob. Dumenčić, 2.+ Jozo i Mara Samardžić, 3.+ N. N.

27.10. REZOVAC: 1.+ Josip, Ana i Luka Stublija, 2.+ N. N.