Raspored Bogoslužja

 

NEDJELJA

17.01.2021.

2. NEDJELJA KROZ GODINU

08:00 TABORIŠTE: +Vjekoslav i Kata Fiškuš

09:30 TABORIŠTE: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

PONEDJELJAK

18.01.2021.

Margareta Ugarska

————————————————————–

UTORAK

19.01.2021.

Mario,

Ljiljana

————————————————————

SRIJEDA

20.01.2021.

sv. Fabijan i Sebastijan

———————————————————-

ČETVRTAK

21.01.2021.

Agneza,

Janja

———————————————————–

PETAK

22.01.2021.

sv. Vinko, đakon i muč.

18:00, ZBIRNA

SUBOTA

23.01.2021.

Ema,

Blago

08:00 + Julka Samardžić

NEDJELJA

24.01.2021.

3. NEDJELJA KROZ GODINU

08:00 TABORIŠTE: + Zvonko Mažić

09:30 TABORIŠTE: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

PONEDJELJAK

25.01.2021.

Obraćenje sv. Pavla

18:00, + Stjepan Biber

UTORAK

26.01.2021.

Paula, Bogoljub

18:00, + Pavo, Ana i Tomislav Eškutić

SRIJEDA

27.01.2021.

Anđelka, Pribislav

18:00 + Frano, Kata, Dujo i Anto Stojak

ČETVRTAK

28.01.2021.

sv. Toma Akvinski

18:00 + Mirko Aragović i ob.

PETAK

29.01.2021.

Zdeslav, Zdravko

18:00 + N. N.

SUBOTA

30.01.2021.

Martina, Gordana

08:00 + Ivan, Marija i Franjo Tomljanović

NEDJELJA

31.01.2021.

4. NEDJELJA KROZ GODINU

08:00 TABORIŠTE: N. N.

09:30 TABORIŠTE: N. N.

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

17.01. TABORIŠTE: ( 09:30) 1.+ Stjepan Taškai i ob., ob. Zrakić,

2.+ Đuro i Agneza Toplak, Šandor i Agneza Arvaj

22.01. TABORIŠTE: 1.+ Ivan Horvatinčić i ob., Vlado Mikuš i ob.,

2.+ Krunoslav Pačalat, 3.+ Jure Slavić

24.01. TABORIŠTE: ( 09:30) 1. + Mirko i Marija Milaković, 2.+ Stjepan i Nevenka Hegeduš, 3.+ Rudolf Poljanac i ob., ob. Benčik, Pap i Varga