Raspored Bogoslužja

NEDJELJA

19.01.2020.

2. NEDJELJA

KROZ GODINU

08:00 ČEMERNICA: 1.+ Vjekoslav i Kata

Fiškuš, 2.+ Seba Ivanović

09:30 REZOVAC: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: P.P.

PONEDJELJAK

20.01.2020.

Sebastijan,

Fabijan

____________________________________________________

UTORAK

21.01.2020.

Janja, Agneza

18:00 + Vesna Krišto

SRIJEDA

22.01.2020.

Vinko đakon

17:30, DEVETNICA SV. JOSIPU

18:00 + Jozo i Ana Marinović,

Marko i Ivka Jurčević

POSLIJE MISE EUHARISTIJSKO KLANJANJE

po nakani Molitvenog vijenca Kraljice obitelji

ČETVRTAK

23.01.2020.

Emerencijana, Milka

18:00 + Julka Samardžić

PETAK

24.01.2020.

Franjo Saleški

18:00 ZBIRNA

SUBOTA

25.01.2020.

Obraćenje svetog Pavla

07:30 + Marko i Mara Barić

18:00 REZ. KRČEVINE: + ob. Zec, ob. Šafran, ob. Cvetko, ob. Nekić, ob. Toplak

NEDJELJA

26.01.2020.

3. NEDJELJA KROZ GODINU

08:00 ČEMERNICA: +ob. Tomić i ob. Ivanović

09:30 REZOVAC: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: P.P.

PONEDJELJAK

27.01.2020.

Anđela Merici

­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

UTORAK

28.01.2020.

Toma Akvinski

18:00 + Mirko Aragović i ob., ob. Razum

SRIJEDA

29.01.2020.

Zdravko, Valerije

17:30 DEVETNICA SV. JOSIPU

18:00 + Josip Banić i ob.

ČETVRTAK

30.01.2020.

Martina, Hijacinta

18:00 +Marko i Ana Gojević

PETAK

31.01.2020.

Ivan Bosco

18:00 ZBIRNA

SUBOTA

01.02.2020.

Brigita, Sever

07:30 + za zdravlje u obitelji

18:00 REZ. KRČEVINE: + Ivo Tomljanović, Dragica Maletić, Mijo i Anastazija Horvat

NEDJELJA

02.02.2020.

4. NEDJELJA KROZ GODINU – SVIJEĆNICA

08:00 ČEMERNICA: + Marija Stubičar i ob.

09:30 REZOVAC: + Mandi i Stipo Lovrenović

11:00 TABORIŠTE: P.P.

19.01.2020. REZOVAC: 1.+ Nevenka i Stjepan Hegeduš, 2.+ Josip i Barbara Ivković, Ivan i Kata Rupert, Drago i Ankica Šćetarić, 3.+ Mirko i Marija Milaković i ob., 4.+ za duše u čistilištu,

24.01. 2020. TABORIŠTE: 1. + Ivan Horvatinčić i ob., 2.+ Verica, Josip , Marica,

Ivica i Mira Matančić, 3.+ Ana Modrić

26.01.2020. REZOVAC: , 1.+ Rudolf Poljanac i ob., ob. Varga, Benčik i Pap,

2 + Goran Lulić

31. 01.2020. TABORIŠTE: 1.+ Petar i Tomica Maras, 2.+ Đuro i Marica Farkaš,

3.+ Ana Modrić