Raspored Bogoslužja

NEDJELJA

24.05.2020.

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

08:00 ZBIRNA

09:30 ZBIRNA

11:00 Pro populo

PONEDJELJAK

25.05.2020.

Grgur VII.

19:00 + Helena i Josip Mataija, ob. Vikert

UTORAK

26.05.2020.

Filip Neri

08:00 ČEMERNICA + N. N.

19:00 + ob. Kereta i Medić

SRIJEDA

27.05.2020.

Augustin Kanterberijski

19:00 + Treza i Franjo Kičinbaći

ČETVRTAK

28.05.2020.

German, Vilim

08:00 REZOVAC + N. N.

19:00 + Doma Tomić

PETAK

29.05.2020.

Euzebije i Polion

19:00 + na čast sv. Josipu

ISPOVIJED RODITELJA I PRVOPRIČESNIKA

SUBOTA

30.05.2020.

Ivana Arška

08:00 REZ. KRČEVINE: + Jela Perković,

Reza i Marko Rončević

19:00 + N. N.

NEDJELJA

31.05.2020.

PEDESETNICA

DUHOVI

08:00 + Nada Rakuša i ob. Rakuša i Kuzman

11:00 Pro populo, prva sveta pričest

19:00 na čast Duhu Svetom

PONEDJELJAK

01.06.2020.

BDM

Majka Crkve

19:00 +ob. Kološ

UTORAK

02.06.2020.

Marcelin

08:00 ČEMERNICA + N. N.

19:00 + Josip Perić i ob., ob. Čonadi

SRIJEDA

03.06.2020.

Karlo Lwanga,

kvatre

19:00 + ob. Tomić i Botticelli–Talijanac

ČETVRTAK

04.06.2020.

Kvirin Sisački

08:00 REZOVAC + N. N.

19:00 + Seba Ivanović

PETAK

05.06.2020.

Bonifacije,

kvatre

19:00 ZBIRNA

SUBOTA

06.06.2020.

Norbert,

kvatre

08:00 REZ. KRČEVINE: ZBIRNA

19:00 + Ivan i Nikola Duvnjak i ob.

NEDJELJA

07.06.2020.

PRESVETO TROJSTVO

08:00 ČEMERNICA: +Stjepan Njegač i ob.,

Marko i Terezija Dukarić

09:30 REZOVAC: ZBIRNA

11:00 TABORIŠTE: Pro populo

05.06.2020. TABORIŠTE: 1.+ ob. Blažević, 2.+ Boris, Rup,

3.+ Stjepan i Ana Gašpar, Vlasta Magdić

06.06.2020. REZ. KRČEVINE: 1.+ Ivan i Marija Parleković, 2.+ Pavo i Agneza Talaber

07.06.2020. REZOVAC: 1.+Stjepan i Ana Zec i Blanka Štulec 2.+ na čast Duhu Svetom